Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skakningsubstenstaka shake; vibration vibrationmed en skakning på huvudet with a shake of the head
stötsubstslag, törn etc. thrust; slag blow; knuff pushelektr.el.vid jordbävning shock; fys. impactskakning hos fordon etc. joltvard., inbrott job
© NE Nationalencyklopedin AB