Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skakningsubstantiv~en, ~arshaking; enstaka shake; av el. i vagn jolting; enstaka jolt; med. tremor
stötsubstantiv~en, ~arslag el. törn o.d. el. speciellt som handling av levande varelse:allm. thrust; med ngt spetsigt äv. stab, prod, poke; hugg äv. stroke; slag blow äv. bildl., hit, knock, punch; fäktn. thrust, pass; i biljard stroke; i kulstötning put; i tyngdlyftning jerki trumpet o.d. blastelektr.el.bildl. shock; fys. impact; rekyl o.d. kick, recoilskakning hos fordon o.d. jolt, shake; vid jordbävning shock, tremor; vind~ gustsätta in en avgörande stöt mot… make a decisive thrust against… äv. bildl.få en elektrisk stöt get an electric shockta [emot] första stöten take the first impact, bear the [main] bruntaktas för stötar! handle with care!mortel~ pestlefonet. glottal stopinbrott, vard. job, heisten i stöten i taget one at a timevard.gammal stöt old fogey; amer. oldtimer
skakatransitivt verb~de, ~tallm. shake; försätta i skakning äv. convulse äv. bildl.; uppröra (t.ex. sinnet) agitateskaka hand [med ngn] shake hands [with sb]underrättelsen skakade henne djupt vanl. she was deeply shaken by…
intransitivt verb~de, ~tallm. shake; darra äv. tremble, quiver <avi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>; om åkdon jolt, jogjag fryser så jag skakar I'm shivering with coldhan skakade i hela kroppen he was trembling (shaking) all overskakangt shake…skaka på huvudet [åt ngt] shake one's head [at…]skaka på sig shake oneself
partikelverbskaka avskaka av (bort) snön [från ngt] shake…off [sth]skaka av sig ngt (ngn) shake off… äv. bildl.skaka framtr.:eg. shake out <ur of>; bildl. produce, findskaka ned ngtshake…down <från ett träd from (off)…>skaka omskaka om ngt shake up…, shake…wellskaka om ngn eg. give sb a shake; sätta liv i stir up sb; jfr omskakadskaka söndertr. shake…to piecesitr. get shaken to pieces
© NE Nationalencyklopedin AB