Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skakaverbshake <av with>; om åkdon jolthan skakade i hela kroppen he was trembling all overskaka på ngt shake sthskaka på huvudet shake one's head
verb och partikelverbskaka avshake offskaka av sanden från filten shake the sand off the blankethon skakade av sig mannen som följde efter henne she shook off the man who was following herskaka framshake out <ur of>; lyckas hitta produce, findskaka omshake…wellskaka om flaskan shake up the bottleskaka om ngn give sb a shake
darraverbtremble <av with>; huttra shiver <av with>; skaka shake <av with>
handsubsthandhanden på hjärtat, tyckte du om det? honestly, did you like it?ge ngn en hjälpande hand lend sb a handha fria händer have a free handha hand om be in charge ofskaka hand med ngn shake hands with sbta hand om take care of, take charge ofi andra hand in the second placehyra ut i andra hand subletdet får komma i andra hand we'll (I'll) wait with thatköpa i andra hand buy second-handi första hand in the first place, firstupplysningar i första hand information at first hand, first-hand informationhålla ngn i handen hold sb's handta ngn i hand hälsa shake hands with sbbort med händerna! hands off!på egen hand aloneha till hands have handydenna förklaring ligger nära till hands this explanation is a very likely oneupp med händerna! hands up!ge vid handen visa indicate, show
© NE Nationalencyklopedin AB