Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skadligadjektivinjurious, harmfuldet är skadligt för hälsan att röka smoking is bad for the health
skadeverkan och skadeverkningsubstskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasskada damage ((endast sing.))skadlig verkan harmful effect
skadasubstpersons injury; saks damage ((endast sing.))ont harmdet är ingen skada skedd there is no harm donefå svåra skador be seriously injured, be seriously hurt; om sak be seriously damagedta skada av bli lidande suffer from; om sak be damaged byta skadan igen make up for it
verbperson injure; sak damage; vara skadlig för be bad for, harmdet skadar inte att försöka there is no harm in trying
© NE Nationalencyklopedin AB