Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skadeståndsubstdamages (pl.)
gottgörelsesubstersättning recompense; betalning remuneration; skadestånd damages (pl.)
ersättningsubstgottgörelse compensation; för arbete remuneration; skadestånd damages (pl.)ge ngn ersättning för ngt compensate sb for sthutbyte replacement
© NE Nationalencyklopedin AB