Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skadeståndsubstantiv~et, =damages (pl.)polit. reparations (pl.)begära skadestånd [av ngn] sue [sb] for damagesbegära ett skadestånd10 000 kronor claim damages of…betala 10 000 kronor i skadestånd pay…damages
ersättningsanspråksubstantiv~et, =jur. claim for compensation (skadestånd damages)
gottgörelsesubstantiv~n, ~rersättning indemnification, compensation, recompense; skadestånd indemnity, damages (pl.) <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>
ersättningsubstantiv~en, ~argottgörelse compensation; för kostnader el. utgifter reimbursement, repayment; för arbete remuneration, recompense, payment; skadestånd damages (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasunderstöd el. bidrag benefitersättning för förlorad arbetsförtjänst compensation for loss of earningsersättning i pengar pecuniary rewardutbyte replacementsurrogat substitute
begäratransitivt verb-gärde, -gärtallm. ask, ask for; jfr ex.; ansöka om äv. apply for; nåd el. skadestånd el. skilsmässa sue for; fordra require; starkare demandbegära hjälp av ngn ask sb's (sb for) helpbegära att få se… want (ask) to see…jag begär inget annat än… all I want is…begärt pris [the] asking priceär det för mycket begärt? is it too much to expect (ask)?
© NE Nationalencyklopedin AB