Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skadasubstpersons injury; saks damage ((endast sing.))ont harmdet är ingen skada skedd there is no harm donefå svåra skador be seriously injured, be seriously hurt; om sak be seriously damagedta skada av bli lidande suffer from; om sak be damaged byta skadan igen make up for it
verbperson injure; sak damage; vara skadlig för be bad for, harmdet skadar inte att försöka there is no harm in trying
avbräcksubstbakslag setbackskada harm ((endast sing.))skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasmateriell damage ((endast sing.))finansiellt financial loss
livshotandeadjektivskada etc. grave; dödlig fatallivshotande skador life-threatening injuries
skadeverkan och skadeverkningsubstskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasskada damage ((endast sing.))skadlig verkan harmful effect
ömtåligadjektivsom lätt tar skada easily damaged; om matvara perishable; skör frail; klen (om hälsa) el. som kräver försiktighet (om t.ex. fråga) delicate
yttreadjektivlängre ut belägen outer; utanför el. som är utanpå exterior, externalyttre likhet outward resemblanceyttre skada external injurysom kommer utifrån externalyttre våld physical violence
substexterior; ngns yttre external appearancetill det yttre outwardly, externally
syndsubstsinett syndens näste a hotbed of sinenvis som synden as stubborn as a mulehata ngn som synden hate sb like poisonskada el. orättsynd! what a pity!, what a shame!det är synd att han inte kommer it is a pity that he isn't comingjag tycker synd om henne I feel sorry for her
© NE Nationalencyklopedin AB