Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skötselsubstvård care; av sjuka nursingledning management; av t.ex. hushåll runningav t.ex. bil service; av t.ex. maskin maintenance
sjukvårdsubstskötsel nursing, care of the sick; behandling medical treatmentorganisation medical service
underhållsubstunderstöd maintenance; t.ex. årligt allowancebetala underhåll vid t.ex. skilsmässa pay maintenanceskötsel maintenance, upkeep
driftsubstbegär, böjelse urge, instinctverksamhet operation, working; igånghållande running; skötsel managementta i drift put into operation, put into serviceden är billig i drift it is economical, it is cheap to run
ledningsubstskötsel etc. management; ledarskap leadership; vägledning guidanceta ledningen take the lead; ta befälet take over commandunder ledning av a) under the guidance of b) musik. conducted byom personledningen inom företag the managementelektr., tråd wire; grövre cable; kraftledningel.teleledning line; rör pipe
© NE Nationalencyklopedin AB