Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skötaverbvårda nurse; behandla treat; om läkare attendsköta om ngn vara aktsam om be careful with sb, look after sb wellförestå el. leda manage, run; ha hand om (t.ex. ngns affärer) look afterkunna sköta ett arbete be able to carry on a jobsköta sitt arbete go about one's work, attend to one's worksköt du ditt! mind your own business!hantera handle; maskin etc. work, operatesköta el. sköta om ombesörja attend to, see to; ta hand om take care of; behandla deal with; göra do; ha hand om be in charge ofsköta sig a) sköta om sig look after oneself, take care of oneself b) uppföra sig conduct oneselfhur sköter klarar han sig? how is he doing, how is he getting on?
hanteraverbhandle; sköta manage
betjänaverbserve; uppassa attend, attend on; vid bordet wait on; sköta t.ex. maskin operate, work
handhaverbsköta manageha hand om be in charge of
manövreraverbmanoeuvre; sköta handle, managemanövrera ut ngn outmanoeuvre sb
hushållsubsthousehold; husligt arbete housekeeping10 personers hushåll a household of 10sköta hushåll manage the household
1 kortsubstspelkort, vykort etc. cardsköta (spela) sina kort väl play one's cards wellsport.gult kort yellow card, cautionrött kort red card, sending offfoto photopl. -sskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaspicture
sörjaverbsörja ngn a) avliden mourn b) bära sorgdräkt efter wear mourning for sb, be in mourning for sbhan sörjes närmast av maka och barn the chief mourners are his wife and childrenmourn, grievesörja över grieve for, grieve oversörja för se till see to; sköta om take care of; dra försorg om provide forsörja för ngns behov supply sb's wantssörja för framtiden make provision for the futuresörja för att ngt görs see to it that something is done
© NE Nationalencyklopedin AB