Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skönjatransitivt verbskönjde, skönjturskilja discern, make out; börja se (ana) begin to seeskönja slutet see the beginning of the end
varseadjektivoböjl.bli varse märka notice, observe, see; upptäcka discover, catch sight of; skönja discern, descry; förnimma perceive
© NE Nationalencyklopedin AB