Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skönhetsubstutseende el. person beauty
fulländaverbfullkomna perfectfulländad skönhet perfect beauty
bländaverbgöra blind blind; tillfälligt dazzlejag blev bländad av hennes skönhet I was dazzled by her beautybil.blända av vid möte dip the headlights; amer. dim the headlights
mestadjektiv och substmost, the most; 'mer än hälften av' mostdet upptar den mesta tiden it takes up most of the timedet mesta av arvet the greater part of the inheritancedet mesta av vad som görs most of what is donedet mesta jag kan göra the most I can do
adverbmost, the mostmest beundrad är hon för sin skönhet she is most admired for her beautyen av våra mest kända författare one of our best-known authors, one of our most well-known authorsför det mesta mostly, mainlyhan fick mesthuvudsakligen pengar he got chiefly moneysom pojkar är mest just as boys generally are
© NE Nationalencyklopedin AB