Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skådespelaresubstactor
komikersubstcomedian; skådespelare comic actor
aktörsubstskådespelare actorperson som agerar main figure, playert.ex. på börsen player, operator
uppträdaverbframträda appear; visa sig make one's appearanceom skådespelare act, performuppföra sig behave, behave oneself
© NE Nationalencyklopedin AB