Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skärandeadjektivoböjl.eg. cutting; geom., om linje secant; bildl.:om ljud piercing, rasping
disharmoniskadjektiv~tdisharmonious äv. bildl.; skärande discordant, jarring
skärningsubstantiv~en, ~arskärande cutting äv. tekn.; i trä carvingkorsning intersection <mellan linjer of…>om kläder, snitt cut
huggsubstantiv~et, =med skärande vapen el. verktyg cut; som fläker upp äv. slash; med kniv o.d. stab; slag blow, stroke; med tänder el. äv. om fisk bite…med en käpp i högsta hugg …brandishing a stickhäftig smärta stab of pain, twingebildl. blowrikta skarpa hugg mot ngn direct (aim) damaging blows (kritik criticism) at sbvara på hugget vard. be in great form (in the mood); amer. äv. be on the ball, be with ithan är på hugget igen he's at it again
© NE Nationalencyklopedin AB