Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skärasubstredskap sickle
verbcut; kött carveskära tänder grind one's teeth, gnash one's teethskära sig såra sig cut oneselfskära sig i fingret cut one's finger
täljaverbskära cut; snida carve
2 kapaverbhugga, skära av cut away; lina cut
knappaverbknappa in på skära ned reduce, cut down
karvaverbtälja whittle <i, at>; skära carve, cut
täljknivsubstsheath knifeskära guld med täljkniv make money hand over fist
ristaverbskära carve, cutrista in med nål etc. engrave <i on>
korsaverbcross; skära intersectkorsa gatan cross the streetkorsa ngns planer thwart sb's planskorsa över cross out, strike throughtvå arter cross, crossbreed
minskaverbgöra mindre reduce <med by>; skära ned cut down <med by>; förminska decrease <med by>; sänka lowerbli mindre decrease, lessen, diminish; sjunka declineminska 5 kilo i vikt go down 5 kilos in weight
© NE Nationalencyklopedin AB