Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skämmatransitivt verbskämde, skämtspoil, marför mycket och för lite skämmer allt …spoils (mars) everythingskämma bort spoil <med by>; klema bort pamper <med with>skämma ut disgraceskämma ut sig disgrace oneself
skandaliseratransitivt verb~de, ~tskämma ut disgrace
chikaneratransitivt verb~de, ~tförolämpa insult; skämma ut disgrace
fördärvatransitivt verb~de, ~tmera eg.:i grunden ruin, destroy; skada damage, injure; spoliera spoil; nöjet o.d. äv. marbildl.:skämma taint, vitiate; moraliskt äv. corrupt, deprave; ngns rykte el. utsikter blight
© NE Nationalencyklopedin AB