Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skälvaintransitivt verbskälvde, skälvtshake; starkare quake; darra tremblesubstantiv~nskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasdarrning, frossase skälvningfå stora skälvan vard. get the jitters
dallraintransitivt verb~de, ~tskälva el. darra quiver, tremble; om kind el. gelé o.d. wobble; vibrera vibrate
darraintransitivt verb~de, ~tallm. tremble; huttra shiver; skälva, dallra quiver; skaka shakedarra av köld shiver with colddarra av rädsla shake (tremble) with frightdarra av vrede shake (tremble) with angerdarra i hela kroppen shake (tremble) all overhan darrar på handen är darrhänt his hand shakes (trembles)
© NE Nationalencyklopedin AB