Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sjukhussubsthospitalligga på sjukhus be in hospital; amer. be in the hospital
barnmottagningsubstpå sjukhus children’s clinic
intagenadjektivvara intagen på sjukhus be admitted to hospital
akutadjektivacute
adjektiv och substakuten på sjukhus the emergency ward; amer. the emergency room
avdelningsföreståndaresubsti ämbetsverk, på varuhus etc. head of the department; på sjukhus ward sister
intagningsubsttill universitet el. på t.ex. sjukhus admission <till to>
jourhavandeadjektivjourhavande läkare på sjukhus doctor on duty; vid hembesök doctor on call
avdelningsubsti ämbetsverk, varuhus etc. department; på sjukhus ward, department; av t.ex. företag, lokal section
inlagdadjektivkok. pickledinlagd sill pickled herringinlagd på sjukhus admitted to hospital, sent to hospital
vårdaverbtake care of; se till look after; bevara preservehon vårdas på sjukhus she is being treated in hospital
© NE Nationalencyklopedin AB