Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sjukhussubstantiv~et, =hospitalligga på sjukhus be in hospital
salsubstantiv~en, ~arhall; sjukhus~ ward
vårdplatssubstantiv~en, ~erpå sjukhus bed
anhörigrumsubstantiv~met, =på t.ex. sjukhus relatives' room
vårdpersonalsubstantiv~en, ~erpå sjukhus nursing staff
besökstidsubstantiv~en, ~erpå t.ex. sjukhus visiting hours (pl.)
vårdbiträdesubstantiv~t, ~npå sjukhus nurse's assistant, hospital orderly
ekonomibiträdesubstantiv~t, ~npå t.ex. sjukhus catering assistant
undersökningsrumsubstantiv~met, =på sjukhus examination room; på läkarmottagning surgery
intagenadjektiv-taget, -tagnabli intagen på sjukhus be admitted to hospitalsubstantiven ~, pl. -tagna, en intagen på sjukhus a patient; på anstalt an inmate
© NE Nationalencyklopedin AB