Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sjukdomsubstillness; svårare el. av bestämt slag diseasesmittsam sjukdom infectious disease, epidemic disease
inbilladadjektivimagined; om t.ex. sjukdom imaginary
veneriskadjektivvenerealvenerisk sjukdom venereal disease
invärtesadjektivom sjukdom, bruk etc. internal
elakartadadjektivom sjukdom etc. malignant
grasseraverbom sjukdom etc. be prevalent
obotligadjektivom sjukdom incurableoförbätterlig incorrigible
ärftlighetsubstbiol. heredity; om sjukdom hereditariness
farsotsubstsjukdom epidemicriktig plåga plague, epidemic
tärandeadjektiven tärande sjukdom a wasting disease
© NE Nationalencyklopedin AB