Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

självklartadverbuppenbart obviously, evidently; naturligtvis naturally
självklaradjektiv~tuppenbar obvious, self-evidentdet är självklart (en självklar sak) äv. it goes without saying, it stands to reasonja, [det är] självklart! yes, of course!ta allting för självklart …for granted, …as a matter of course
givenadjektivgivet, givnagiven; avgjord el. säker clear, evident; om t.ex. fördel el. värde decided, definite, distinctpå ett givet tecken at a given signdet är givet! självklart of course!, to be sure!ta för givet att… take it for granted that…ta ngt för givet take sth for granted
© NE Nationalencyklopedin AB