Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

självpronomendu själv yourselfjag själv myselfhan själv himselfhon själv herselfden (det) själv itselfman själv oneself, yourselfvi själva ourselvesni själva yourselvesde själva themselvesmig själv myselfhon har pengar själv egna she has got money of her ownhan kom själv personligen he came in persondu ser själv hur… you can see for yourself how…du själv då! what about you!, what about yourself!själv! you go!säg själv när! say when!själva arbetet arbetet i sig the work itselfsjälvablotta tanken the very ideasjälva (självaste) presidenten the president himself; t.o.m. presidenten even the presindent
gör-det-självadjektivdo-it-yourselfförk.DIY
digpronomenyoudig själv yourselfen vän till dig a friend of yours
överträffaverbsurpass, exceed; överglänsa outdoöverträffa sig själv surpass oneself, excel oneself
tränaverbträna andra train; om instruktör coachsig själv train; öva sig, öva sig i practise; amer. practice
behållaverbkeep, retainbehålla för sig själv för egen del keep for oneself; tiga med keep to oneself
2 verb sig själv be one's own master
verb och partikelverbrå förrå omngt own sthrå på
överlevaverbsurviveöverleva ngn (ngt) outlive sb (sth)överleva sig själv om företeelse outlive its day, become out of date
erpronomenyouer själv yourselfpl. yourselves (possessivt) your; (självst.) yoursen vän till er a friend of yoursErs Majestät Your Majesty
skyllaverbskylla ngt på ngn blame sb for sthskylla på ngn throw the blame on sb, lay the blame on sbdet får du skylla dig själv för you have yourself to blame for thatskyll dig själv! det är ditt eget fel it is your own fault!skylla ifrån sig throw the blame on someone else
© NE Nationalencyklopedin AB