Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

själsubstantiv~en, ~arsoul äv. person; hjärta heart; sinne mind; ande spiritkänna själarnas sympati …a spiritual affinityinte en [levande] själ not a [living] soullägga ned hela sin själ i ngt put one's heart and soul into…i själ och hjärta i själva verket at heart; innerst inne in one's heart [of hearts]
psykesubstantiv~t, ~nsjälsliv mentality, psyche; själ soulvard., psykiatrisk klinik psychiatric clinic
stoltadjektiv=allm. proud <över of>; högdragen äv. haughty, arrogant; ädel el. om t.ex. byggnad, själ noble; ärofull glorious
sökandeadjektivoböjl.om blick searching; om t.ex. konstnär el. själ inquiringsubstantiv~n, =search; searching; osv.jfr sökaaspirant applicant, candidate <till en plats for…>
2 sundadjektivsuntfrisk sound, healthy; om föda o.d. wholesome; om vanor healthy; om klimat äv. salubrious; bildl. (om t.ex. omdöme, åsikt) soundvara sund till kropp och själ be of sound mind and body
anbefallatransitivt verb-befallde, -befalltålägga enjoin <ngn ngt sth upon sb>, charge <ngn att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassb to + inf.>han anbefalldes vila he was ordered restrekommendera recommendrelig.anbefalla sin själ åt Gud commend one's soul to God
andesubstantiv~n, andarsjäl spirit; tanke[liv] äv. mind, intellectande och materia mind and matteranden är villig, men köttet är svagt the spirit is willing, but the flesh is weakokroppsligt väsen spirit, ghost; skyddsande geniuspl.geniusesgeniiskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknassagoväsen geniepl. geniide dödas andar the spirits (ghosts) of the deadden Helige Ande the Holy Ghost (Spirit)
kroppsubstantiv~en, ~arbody äv. fys., matem. o.d.; bål äv. trunk; slakt. carcass, carcasefast kropp fys. solidfrämmande kropp foreign bodynärmast kroppen next to the skinvåt inpå bara kroppen wet to the skindarra (ha ont) i hela kroppen shake (have aches and pains) all overha utslag över hela kroppen have spots (a rash) all over [one's body]till kropp och själ in mind and body
levandeadjektivoböjl.livingsom mots. till död: (pred.)alive; (attr.) living…; om djur äv. live; bildl.:livfull el. livlig lively; starkare vivid; naturtrogen lifelikemer död än levande more dead than alivelevande blommor natural (real) flowerslevande last live cargolevande legend living legendett levande uppslagsverk a walking encyclopaediai levande livet in real (actual) lifelevande ljus pl. candles (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknascandlelightlevande musik live musichär finns inte en levande själ …not a [living] soulen levande skildring a lively (vivid) descriptionlevande varelser living (animate) beings
sinnesubstantiv~t, ~nfysiol. sensede fem sinnena the five sensesett sjätte sinne a sixth sensevid sina sinnens fulla bruk in full possession of all one's senses (faculties)
själ el. förstånd mind; sinnelag disposition, naturelugna [de upprörda] sinnena …people's [excited] mindsha sinne för känsla för (t.ex. humor, proportioner) have a sense of; ha förståelse för (t.ex. naturen) have a feeling for (an appreciation of); ha blick för (t.ex. det sköna) have an eye forha sinne för affärer have an eye for business, have business acumenhandla efter sitt eget sinne …at one's [own] discretionman vet inte vad han har i sinnet …is up tojag tänkte i mitt stilla sinne …to myself, …inwardlysätta sig i sinnet att (+ inf.) set one's mind on + ing-formvara ung till sinnet be young at heart
© NE Nationalencyklopedin AB