Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

situationsubstantiv~en, ~ersituation; läge äv. position; tillfälle occasionsätta sig in i situationen make oneself acquainted with the situationsätt dig in i min situation! put yourself in my place!
tilltrassladadjektiv-trasslat, ~een tilltrasslad situation a complicated situation
nödsituationsubstantiv~en, ~eremergency [situation]
krissituationsubstantiv~en, ~ercritical situation
belägenhetsubstantiv~en, ~erläge el. placering situation, position; plats location; bildl. situation, state
världslägesubstantiv~tvärldsläget the world situation, the situation in the world
betrycktadjektiv=nedslagen dejected; deprimerad low-spirited, depresseden betryckt situation a depressing situation
penibeladjektiv~t, peniblapinsam painful; kinkig awkwarden penibel situation an awkward situation
trassligadjektiv~ttangled; eg. äv. entangled; tilltrasslad muddled, confusedtrassliga affärer shaky financesen trasslig situation a complicated situation
kritiskadjektiv~tbedömande el. klandrande el. avgörande critical; avgörande äv. crucialkritisk situation critical situation; nödläge äv. emergency
© NE Nationalencyklopedin AB