Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

situationsubstsituationvara situationen vuxen be equal to the occasion
lägesubstsituation, position; tillstånd state
ohållbaradjektivom ståndpunkt etc. untenableen ohållbar situation an intolerable situation
tillspetsadadjektivläget är tillspetsat the situation has become critical
platsansökansubstapplication for a situation etc.; se plats
försättaverbi visst tillstånd putförsätta sig i en obehaglig situation put oneself in an awkward situation
tvångslägesubstbefinna sig i tvångsläge find oneself in an emergency situation
kärvadjektivkärva tider hard timesett kärvt läge a difficult situationett kärvt lås a stiff locken kärv låda a drawer that gets stuck
1 fastadjektivfirm; fastsatt fixed; ej flyttbar stationary; motsats: flytande solid; stadigvarande fixed, permanentfast anställning permanent appointment, permanent jobfast bostad permanent addressfast egendom real property, real estateta fast form assume a definite shapemed fast hand with a firm handfast lön fixed salaryha fast mark under fötterna be on firm groundfast pris fixed pricefast situation sport. dead-ball situation, set piecebli fast fasttagen get caughtta fast get hold offast catch hold of
adverbfirmlyvara fast anställd be permanently employedfast besluten firmly resolved, determined
skärpasubstsharpness; om t.ex. kritik severity; klarhet claritytydlighet (hos bild) definiton
verbsharpen; stegra el. öka intensify, increase; t.ex. motsättningar accentuate; t.ex. straff increase the severity of, make more severedet skärpta läget the tense situationskärpa sig rycka upp sig pull oneself together
© NE Nationalencyklopedin AB