Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sittvagnsubstantiv~en, ~arför barn pushchair; amer. strollerjärnv., ung. non-sleeper; amer. day coach
sulkysubstantiv~n, ~ersport. sulkyse sittvagn
barnvagnsubstantiv~en, ~arpram; amer. baby carriage; sittvagn pushchair, buggy, stroller
© NE Nationalencyklopedin AB