Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sittpronomense sin
ursprungsubstorigin <till of>till sitt ursprung in origin
essesubstvara i sitt esse be in one's element
fräschaverbfräscha upp t.ex. sitt utseende freshen upfräscha upp sitt minne refresh one's memoryfräscha upp sina kunskaper brush up one's knowledge
bästasubstgöra sitt bästa do one's bestgöra sitt allra bästa do one's very bestdet är för ditt eget bästa it's for your own good
genombrottsubstbreakthroughindustrialismens genombrott the industrial revolutionfå sitt genombrottsom författare make one's name
uppehällesubstfritt uppehälle free board and lodgingförtjäna sitt uppehälle earn one's living
inträdesubstentrance; avgift entrance feefriare entrygöra sitt inträde i enter
härröraverbhärröra från ha sitt ursprung i originate from; härstamma från derive from
levebrödsubsttjäna sitt levebröd earn one's living, make a living
© NE Nationalencyklopedin AB