Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sista (siste)adjektivlast; bakerst last, back; senaste latest; slutlig finalsista bänk i sal etc. in the back rowsista delen the last part; av två the latter partde sista dagarna the last few daysde två sista dagarna the last two dayssista gången the last time; förra gången last timelägga sista handen vid… put the finishing touches to…i sista hand last, last of allsista sidan i tidning the back pagein i det sista to the very last
© NE Nationalencyklopedin AB