Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sistaadjektivmask. sisteallm. last; bakerst äv. back; senaste latest; slutlig finalsista bänk i sal o.d. in the back row[den] sista delen the last (av två the latter) partför sista gången for the last timelägga sista handen vid ngt put (apply) the finishing touches to…i sista hand last, last of alli sista minuten (stund) at the [very] last minute (moment); precis i tid äv. only just in timesista sidan i tidning the back pagesista vagnen the rear carriageden sista [i månaden] [som adv. on] the last of the monthdet är det (han är den) sistajag skulle vilja se that is the last thing (he is the last person)…in i det sista to the very last
sisteadjektivmask.skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse sista
utandastransitivt deponensverb-andades, -andatsbreathe out, exhaleutandas sin sista suck breathe one's last
förbrukningsdagsubstantiv~en, sista förbrukningsdag15 januari (på förpackning) use-by date
anmälningsdagsubstantiv~en, ~ar, första (sista) anmälningsdag opening (closing) date for entries
pojkesubstantiv~n, pojkarallm. boy äv. om pojkvän; känslobeton. äv. ladpojken det sista i flaskan the last drop
blodsdroppesubstantiv~n, -droppar, till sista blodsdroppen to the last drop of blood, to the bitter end
tampsubstantiv~en, ~arrope's end, piece of ropebildl.på sista tampen towards the end, at the end
andedragsubstantiv~et, =breathi samma andedrag in the same breathdra sitt sista andedrag breathe one's last
inlämningsdag~en, ~ar och inlämningsdatumsubstantiv~et, =date of posting; sista ~ date (day) on which an application etc. must be handed in (posted)
© NE Nationalencyklopedin AB