Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sista (siste)adjektivlast; bakerst last, back; senaste latest; slutlig finalsista bänk i sal etc. in the back rowsista delen the last part; av två the latter partde sista dagarna the last few daysde två sista dagarna the last two dayssista gången the last time; förra gången last timelägga sista handen vid… put the finishing touches to…i sista hand last, last of allsista sidan i tidning the back pagein i det sista to the very last
minutsubstminutei sista minuten at the last minute
förbrukningsdagsubstsista förbrukningsdag 17 december på matvaror use-by date 17th December
sekundsubstseconddet var i sista sekundn it was at the very last moment
bloddroppesubsttill sista bloddroppen to the last drop of blood
sucksubstsighdra en djup suck heave a deep sighdra sin sista suck breathe one's last
bänksubstbench, seat; kyrkbänk pew; skolbänk deskpå teater etc. rowpå sista bänk in the back row
skriksubstcry; rop shout; tjut yell; gällt scream, shrieksista skriket modet the latest fashion, all the rage
farvälinterjektionfarewell!
substfarewellta farväl say goodbyeta ett sista farväl av ngn pay sb one's last respects
nästadverbnextden näst bästa the second bestden näst sista the last but one
prepositionnäst el. näst efter after, next to
© NE Nationalencyklopedin AB