Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sinnesnärvarosubstantiv~npresence of mindha sinnesnärvaro nog att (+ inf.) have the presence of mind to + inf.
rådighetsubstantiv~enresolution; fyndighet resourcefulness; sinnesnärvaro presence of mind
besinningsubstantiv~enbesinnande consideration; sinnesnärvaro presence of mind; behärskning self-controlförlora besinningen tappa huvudet lose one's headkomma till besinning come to one's senses
© NE Nationalencyklopedin AB