Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sinnesubstantiv~t, ~nfysiol. sensede fem sinnena the five sensesett sjätte sinne a sixth sensevid sina sinnens fulla bruk in full possession of all one's senses (faculties)
själ el. förstånd mind; sinnelag disposition, naturelugna [de upprörda] sinnena …people's [excited] mindsha sinne för känsla för (t.ex. humor, proportioner) have a sense of; ha förståelse för (t.ex. naturen) have a feeling for (an appreciation of); ha blick för (t.ex. det sköna) have an eye forha sinne för affärer have an eye for business, have business acumenhandla efter sitt eget sinne …at one's [own] discretionman vet inte vad han har i sinnet …is up tojag tänkte i mitt stilla sinne …to myself, …inwardlysätta sig i sinnet att (+ inf.) set one's mind on + ing-formvara ung till sinnet be young at heart
skämtlynnesubstantiv~t, ~nhumour; sinne för humor sense of humour
sjätteräkneordsixthett sjätte sinne a sixth sense; jfr femtemed sammansättn.
humorsubstantiv~nhumour; amer. humor; sinne för humor sense of humourha humor have a sense of humour
upphöjdadjektiv-höjtädel el. sublim:om personel.tänkesätt elevated; om t.ex. ideal el. sinne lofty; om t.ex. känslael.om sinne äv. noble; om t.ex. tänkesätt äv. sublime; om t.ex. värdighet exaltedmed upphöjt lugn with serene calmom hantverksarbete el. bokstäver raised
känselsubstantiv~nsinne feeling <i in>; perception of touch; jfr känselsinneha fin känsel have a fine sense of feeling (resp. touch)förlora känseln …sensibility (one's sense of feeling)jag har ingen känsel i foten äv. my…is numb
grumlatransitivt verb~de, ~teg. muddy, make…muddy; t.ex. källa make (render)…turbid äv. ngns tanke (sinne); intryck, ngns lycka cloud, dim; förhållande el. vänskap cloud; göra suddig blur; fördunkla obscure
hågsubstantiv~ensinne mind; hjärta heartdyster (glad) i hågen in low spirits (in a happy mood)slå ngt ur hågen dismiss…from one's mind (thoughts), give up all idea of…
vakenadjektivvaket, vaknainte sovande awake endast pred., waking…ligga vaken lie awakei vaket tillstånd when awake, in the waking statemottaglig för intryck el. om t.ex. sinne alert, keen; pigg bright; vard. all there endast pred.; uppmärksam wide-awake
själsubstantiv~en, ~arsoul äv. person; hjärta heart; sinne mind; ande spiritkänna själarnas sympati …a spiritual affinityinte en [levande] själ not a [living] soullägga ned hela sin själ i ngt put one's heart and soul into…i själ och hjärta i själva verket at heart; innerst inne in one's heart [of hearts]
© NE Nationalencyklopedin AB