Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sinnesubstfysiol. sensevara från sina sinnen be out of one's mind, be out of one's sensesvid sina sinnens fulla bruk in full possession of all one's sensesförstånd mind; hjärta heart; sinnelag disposition, natureett glatt sinne a cheerful dispositionha sinne för have a feeling for; ha blick för have an eye for; förstå sig på have an instinct forman vet inte vad han har i sinnet one doesn't know what he is up tosätta sig i sinnet att göra ngt set one's mind on doing sthvara glad till sinnes be in a happy mood
känselsubstsinne feeling
känslasubstfeeling; sinnesförnimmelse sensation; sinne sense; stark (djup) känsla emotion
humorsubsthumourha sinne för humor have a sense of humour
sjätteräkneordsixthförk.6thett sjätte sinne a sixth sense; se femteför ex. o. femte-för sammansättningar
lyhördadjektivom öra, sinne keen, sharpdet är lyhört i det här rummet this room is not soundproof, in this room you can hear every sound
proportionsubstproportionha sinne för proportioner have a sense of proportioninte alls stå i proportion till… be out of all proportion to…
själsubstsoul; sinne mind; ande spiritlägga in hela sin själ i put one's heart and soul intoi själ och hjärta innerst inne in one's heart of hearts
vakenadjektivej sovande awake (ej före subst.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaswaking (endast före subst.)i vaket tillstånd when awakemottaglig för intryck el. om t.ex. sinne alert; pigg bright; uppmärksam wide-awake
© NE Nationalencyklopedin AB