Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sinaverbgo dry; om t.ex. förråd give out, run shorten aldrig sinande ström a never-ending stream
naturbehovsubstuträtta sina naturbehov relieve oneself
uttömmaverbexhaust, spenduttömma sina krafter exhaust oneself
undandraverbundandra sig t.ex. sina plikter shirk, evade
överskridaverbt.ex. gräns crossöverskrida sina befogenheter exceed one's authority
friskaverbfriska upp freshen upfriska upp sina kunskaper brush up one's knowledge
svämmaverbfloden svämmade över sina bäddar the river overflowed its banks
fördubblaverbdouble; öka redoublede fördubblade sina ansträngningar they redoubled their efforts
2 lagersubstbot. laurelvila på sina lagrar rest on one's laurels
gehörsubstefter gehör by earhan vann gehör för sina synpunkter his views met with sympathy
© NE Nationalencyklopedin AB