Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sin (sitt, sina)pronomen (tillsammans med ett subst.) his, her, its; (syftande på flera ägare) their; (med syftning på 'one') one's (självst.): his, hers, its, theirssina ställen (håll) in places, here and theresin tid förr formerlynågon har glömt kvar sin väska somebody has forgotten his (vard. their) bag
sittpronomense sin
kossubstspringa sin kos run away
underskriftsubstsignatureförse ngt med sin underskrift sign sth
övermansubstsuperiorfinna sin överman meet one's match
utkomstsubstha sin utkomst earn one's living
syndaverbsinsynda mot en regel offend against a rule
övertygelsesubstconvictionhandla efter sin övertygelse act up to one's convictions
1 fogsubsthon har fullt fog för sin kritik she is justified in her criticism
begränsningsubstlimitation, restrictionden har sin begränsning it has its limitations
© NE Nationalencyklopedin AB