Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 siktatransitivt verb~de, ~tsjö. sightintransitivt verb~de, ~taim äv. bildl. <på (mot, till) at>; med vapen äv. take aimsikta högt aim high äv. bildl.sikta in sig på att (+ inf) aim at + ing-form
2 siktatransitivt verb~de, ~tsålla sift, pass…through a sieve; t.ex. grus screen; i kvarn boltsiktat mjöl sifted flour
2 måttatransitivt verb~de, ~tmåttaett slag mot aim…atintransitivt verb~de, ~tsikta take aim <mot (åt) at>
inriktadadjektiv-riktat, ~esocialt inriktadverksamhet …that has social aims in viewvara inriktad på att (+ inf.) a) sikta mot aim at + ing-form, be bent on + ing-form b) koncentrera sig på concentrate on + ing-form, direct one's energies towards + ing-formhan är mera inriktad lagd för he has a greater propensity for
syftaintransitivt verb~de, ~tsikta el. eftersträva aim <till at; till att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat + ing-form>; vid mätning äv. levelsyfta anspela på allude to, hint at; avse have…in view; mena meansyftar du på mig? are you referring to me?vad syftar du på? what are you driving at (talking about)?vad syftarförsöken till? what are…aimed at?, what is the purpose of…?syfta tillbaka på ngt refer [back] to sth
2 mot
mot delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen mot motsvaras vanligen av towards i uttryck som han gickmothuset = he walkedtowardsthe house.
En annan vanlig motsvarighet är against, t.ex. luta sigmotväggen = leanagainstthe wall.
mot används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket skeptiskmot under uppslagsordet skeptisk, uttrycket motviljamot under uppslagsordet motvilja osv.
Rumsbetydelse
anger i riktning mot, vanligen towards; amer. ofta towardköra mot staden drive towards (amer. ofta toward) the townhan kom springande mot mig he came running towards mevika av mot byn turn off towards (in the direction of) the village
anger beröring av lodrät yta againstluta sig mot väggen lean against the wallställa stolen mot väggen put the chair against the wall; intill put the chair [close] to the wall
anger mål vid kast, slag o.d. atkasta sten mot throw stones atsikta mot aim at
Tidsbetydelse
i betydelsen fram emot towardsmot kvällen towards the eveningmot slutet av året towards the end of the year
Motstånd, kontrast, jämförelse
anger fientlighet, motstånd, motsats, motsättning againstslåss mot fight againstmot lagen against the lawmot hennes vilja against her willjag har ingenting mot honom I have nothing against him
anger motståndare i sport eller motpart i rättegång against, versusförk.v.amer. vs.England spelar mot Sverige i finalen England plays against Sweden in the final
anger bakgrund, kontrast againstblått är vackert mot gult blue is beautiful against yellow
anger det man jämför med to, againstdollarn har fallit 10 % mot pundet the dollar has fallen 10% against the pounddet är ingenting mot vad jag har sett it is nothing to what I have seenpriset är nu 500 euro mot 400 förra året the price is now 500 euros as compared to 400 last year
Andra betydelser
anger odds tohålla tio mot ett bet ten to one
för att ange bemötande, inställning to; mer betonat: gentemot towardsgrym mot cruel tovänlig mot kind to
anger byte el. motsvarighet for, against, ongöra ngt mot betalning do sth. [in return] for money, do sth. in exchange for moneymot kvitto against [a] receiptmot [uppvisande av] legitimation on identificationmot en årlig avgift on payment of an annual feejag gör det mot att du hjälper mig a) I'll do it in exchange for you helping me b) om du hjälper mig I'll do it if (provided) you help me
adverbse emot
© NE Nationalencyklopedin AB