Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 siktsubstantiv~enmöjlighet att se visibilitydålig (god) sikt poor (good) visibilityha fri sikt have a clear viewtidrymdsikt in the long runpå lång siktlönar det sig in the long term…, taking a long view…
2 siktsubstantiv~en, ~arsåll sieve; grövre för t.ex. grus screen; för hushåll sieve, strainer, sifter
kurvasubstantiv~n, kurvorallm. curve; [väg]krök äv. bend; diagram graphdålig sikt i kurvan …at the curve (bend)ta en kurva take a curve
kortsiktigadjektiv~tpå kort sikt short-term…; kortsynt shortsighteden kortsiktig lösning på ett problem a short-term solution to a problem
oklaradjektiv~teg.:otydlig indistinct; grumlig turbid, muddy, cloudy; om ljus el. sikt dim; om röst huskybildl.:otydlig unclear, indistinct; vag vague, dim, hazy; dunkel el. svårfattlig obscure, abstruse; oredig muddled, confused; tvetydig ambiguousdet är oklart om han någonsin gjorde det it is uncertain whether…sjö. foul
dålig (jfr sämre, värre, sämst, värst)adjektiv~tallm. bad; ofullkomlig, 'skral' äv. poor; sämre sorts inferior; [ur]usel, vard. rotten; svag, klen weak; jfr ex.ett dåligtilla utfört arbete a poor piece of workdåliga betyg skol. bad (low) marks (grades)ha dåligt hjärta have a weak heartvara på dåligt humör be in a bad temperha dålig hörsel be hard of hearingdålig jordmån poor soildålig karaktär a bad (weak) characterdålig luft bad (foul) airdålig lön low payen dålig människa a bad (stark. wicked) persondåliga nyheter (råd) bad news (advice)ha dåligt samvete have a bad (guilty) consciencedålig sikt poor visibilitydålig smak bad taste äv. bildl.tala dålig svenska …poor Swedishha dålig syn have [a] bad eyesightråka i dåligt sällskap get into bad companydåliga tider hard (bad) timesdet är en dålig tröst that is a poor consolationdåliga tänder bad teethdåligt uppförande äv. misbehaviour, misconducten dålig ursäkt a poor (flimsy) excusedålig vana bad habitdet var inte dåligt! that's not bad (not half good)!det blir dåligt med potatis i år there will be a shortage of potatoes this year
krasslig poorly, ill; amer. sick; vard. bad; inte riktigt kry out of sorts; illamående sickbli dålig be taken illjag känner mig dålig vanl. I don't feel [very] well, I feel rottenvara dålig i magen have a bad (an upset) stomach
© NE Nationalencyklopedin AB