Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

signalsubstantiv~en, ~ersignal; ringning ringge signal make a signal; med signalhorn sound the hornge signal till… give the signal for…slå en signal [till ngn] ringa upp give sb a ring (call)
ljudsignalsubstantiv~en, ~ersound signal, acoustic signal
startsignalsubstantiv~en, ~erstarting signal
signalflaggasubstantiv~n, -flaggorsignal flag
avgångssignalsubstantiv~en, ~erjärnv. departure signal
trafiksignalsubstantiv~en, ~ertraffic signal (light)
ljussignalsubstantiv~en, ~erlight signal
paussignalsubstantiv~en, ~erradio. interval signal
stoppteckensubstantiv-tecknet, =trafik. stop (halt) signal
stoppsignalsubstantiv~en, ~ertrafik. stop signal
© NE Nationalencyklopedin AB