Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sigpronomensig el. sig själv (maskulin) himself; (feminin) herself; (neutrum) itself; (pl.) themselves; 'man' oneselfman måste försvara sig one must defend oneselfhon hade inga pengar på sig she had not got any money on herhan tvättade sig om händerna he washed his handshon sade sig vara nöjd she said she was satisfiedkänna sig trött feel tiredlära sig learnrädd av sig timid, inclined to be timidhon hade ingenting på sig she had nothing ongå hem till sig go home
vare sigkonjunktioneitherjag känner inte vare sig honom eller hans bror I don't know either him or his brotherantingen whetherhan måste gå vare sig han vill eller inte he must go whether he wants to or not
manifesteraverbmanifestera sig ta sig uttryck manifest itself
tillskansaverbtillskansa sig appropriatetillskansa sig makten usurp power
målaverbpaintmåla sig sminka sig make up
4 beteverbbete sig uppföra sig behave, act
fortplantaverbfortplanta sig breed, propagate; sprida sig spread
förökaverbföröka sig fortplanta sig breed, multiply
nedlåtaverbnedlåta sig condescend
stabiliseraverbstabilisera sig stabilize
© NE Nationalencyklopedin AB