Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sigreflexivt pronomenallm.:mask. himself; fem. herself; neutr. itself; pl. themselves; bl.a. syftande på pron. 'man' (eng. 'one') oneselfhan (en av pojkarna) försvarade sig he (one of the boys) defended himselfman måste försvara sig one must defend oneself, you must defend yourself
spec. fall: a) i adverbial med betonad rumsprep. vanl. him, her, it, them, onehon hade inga pengar på sig she hadn't any money on (about) her b)angivande ägaren o.d.han tvättade sig om händerna he washed his hands c)i ackusativ med infinitiv vanligen omskrivninghan (resp. hon) sa (förklarade) sig vara nöjd he said (declared) that he (resp. she said etc. that she) was… d)utan motsvarighet i eng.föreställa (inbilla) sig imagine, fancykänna sig trött feel tiredlära sig learnskrynkla sig crease, get creased e)gråta sig till sömns cry oneself to sleep f)med preposition[lite] rädd (vidskeplig) av sig [a bit] timid (superstitious)vi får ta frågorna var för sig …one by one, …separately, …individuallyhan lever i en värld för sig …of his ownhan hade ingenting på sig …nothing ongå hem till sig go home
vare sigkonjunktioneitherjag känner ingen av dem, vare sig honom eller hans bror I don't know either him or his brotherantingen whetherhan måste gå vare sig han vill eller inte …whether he wants to or not
tilltvingareflexivt verb~de, ~ttilltvinga sig, m.fl.se tvinga till sig (sig till)under tvinga
4 betereflexivt verb-tedde, -tettbete sig uppföra sig behave; bära sig åt äv. act
rekreerareflexivt verb~de, ~trekreera sig seek recreation (vila rest); vila upp sig rest; hämta sig recuperate
åsidosattadjektiv=känna sig åsidosatt feel slighted
sammangaddareflexivt verb~de, ~tsammangadda sig, se gadda sig sammanunder gadda
överilareflexivt verb~de, ~töverila sig förhasta sig act rashly (without thinking)
påtagareflexivt verb-tog, -tagitpåtaga sig, se ta på sigunder ta
sansareflexivt verb~de, ~tsansa sig lugna sig calm down, sober down
© NE Nationalencyklopedin AB