Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sidasubstsidesida vid sida side by sidedet är hennes starka sida it is her strong pointbyta sida i bollspel change endshan har sina goda sidor he has his good pointsställa sig på ngns sida side with sb, take sides with sbhon tjänar lite vid sidan om she earns a little on the sideå ena sidan…å andra sidan on one hand…on the other, on the one hand…on the othergå åt sidan step asidegå åt sidan för ngn make room for sblägga ngt åt sidan put sth aside, put sth away; om t.ex. problem put sth on one sidei bok pagese sidansid. 5 see page p. 5
avigsidasubstwrong side, reversenackdel drawback, downside; dålig sida unpleasant side
vänsteradjektiv och adverbleftvänster sida left side, left-hand side; se högerför vidare ex.
substpolit.vänstern the Leftsport.en rak vänster a straight left
högeradjektiv och subst och adverbrighthan är min högra hand he is my right-hand mankomma från höger come from the righthöger hand ser man… el. till höger ser man… on your (the) right you see…höger sida om on the right-hand side ofgå på höger sida! keep to the right!sitta till höger om sit to the right of
substpolit.högern the Right; som parti the Conservatives (pl.)boxn.en rak höger a straight right
2 vidprepositionrumsbetydelse at; bredvid by; nära nearsitta vid ett bord sit at a table; bredvid sit by a tableställ cykeln vid dörren! put your bike by the doorstan ligger vid en flod the town stands on a riverhuset ligger vid en gata the house is in (amer. on) a streetvid gränsen at the frontiervid kusten on the coastsida vid sida side by sideslaget vid Hastings the battle of Hastingsför att uttrycka verksamhetsområde el. förhållande:vara anställd vid en firma be employed at a firmhan är vid marinen he is in the Navyvara fäst vid ngn be attached to sbvara fäst vid ngt be attached to sth, be fastened to sthtidsbetydelse atvid mitt besök i… when on a visit to…vid hans död on his deathvid sin död när han dog when he diedvid halka when it is slipperyvid god hälsa in good healthvid jul at Christmasvid leverans on deliveryvid middagen at dinnervid midnatt at midnightvid dåligt väder in bad weathervid arton års ålder at the age of seventeen
© NE Nationalencyklopedin AB