Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

setsubsti tennis set; i bordtennis el. badminton game
talesättsubstset phrase
teservissubsttea set
tongivandeadjektivvara tongivande set the tone, set the fashion
gängsubstgang; kotteri set
frisläppaverbset…free, release
2 klicksubstkotteri clique, set
servissubstporslin etc. service, set
aggregatsubstaggregatetekn. unit, set
befriaverbfree, set free, liberate
© NE Nationalencyklopedin AB