Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

servicesubstantiv~nservice; friare facilities (pl.)lämna bilen på service hand in the car to be servicedjag har haft bilen på service I've had my car serviced
postgångsubstantiv~enpostal service
självbetjäningsubstantiv~enself-service
färjetrafiksubstantiv~enferry-service
samhällstjänstsubstantiv~encommunity service
lotsväsensubstantiv~det, =pilotage service
fältmässigadjektiv~t…for active service, active-service…under fältmässiga förhållanden under active-service conditions
värnpliktsubstantiv~ennational service; [som system compulsory] military servicegöra värnplikt (sin värnplikt) do one's military service
sjöräddningsubstantiv~ensea rescue (coastguard) service
nyhetsförmedlingsubstantiv~en, ~arnewsdistribution, news-service
© NE Nationalencyklopedin AB