Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

servicesubstservice
vädertjänstsubstmeteorological service, weather forecast service
tjänstepistolsubstservice pistol, service-issue pistol
kundtjänstsubstcustomer service; avdelning service department
tjänstevapensubstservice pistol, service-issue pistol
färjförbindelsesubstferry service
servesubstserve, service
betjäningsavgiftsubstservice charge
civilförvaltningsubstcivil service
matservissubstdinner service
© NE Nationalencyklopedin AB