Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

servesubstantiv~n, servarsport. service, serve
avtjänatransitivt verb~de, ~tavtjäna ett straff serve a sentence, serve (do) time
flamberatransitivt verb~de, ~tflambé[e], serve…flambé[e]
servaintransitivt verb~de, ~tsport. servevem servar (ska serva)? whose serve (service) is it?transitivt verb~de, ~tsport. servevard.servapassa upp [på] ngn wait on sbvard., reparera o.d.serva bilen have the car serviced
fängelsestraffsubstantiv~et, =[term of] imprisonmentavtjäna ett fängelsestraff serve a prison sentence, serve [one's] timelångt fängelsestraff long-term sentence
jurysubstantiv~n, ~erjuryvara medlem av en jury serve on a jurysitta i en jury serve (be) on a jury
dubbelfelsubstantiv~et, =tennis. double faultgöra ett dubbelfel serve a double fault, double-fault
underifrånadverbfrom below (underneath)serva underifrån serve underarm (i t.ex. kricket och baseball underhand)
serveratransitivt verb~de, ~tserve; bjuda omkring hand round; hälla i pour [out]middagen är serverad el. det är serverat dinner is served (ready)intransitivt verb~de, ~tserve (wait) at table; amer. wait [on] tables
vägledandeadjektivoböjl.en vägledande princip a guiding principlevara vägledande be a guide, serve as guidance
© NE Nationalencyklopedin AB