Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

servesubstserve, service
servegenombrottsubstsport. break of serve
servaverbsport. servevem servar? whose serve is it?serva bilen have one's car serviced
dubbelfunktionsubstha en dubbelfunktion serve a dual purpose, serve a double purpose
tjänstgöraverbserve <som as>, do duty <som as>; om person act <som as>, serve <som as>
betjänaverbserve; uppassa attend, attend on; vid bordet wait on; sköta t.ex. maskin operate, work
2 stämningsubstjur. summonsdelge ngn stämning serve a writ upon sb
fängelsestraffsubstimprisonment, term of imprisonmentavtjäna ett fängelsestraff serve a prison sentence
jurysubstjurysitta i en jury serve on a jury
rättesnöresubsttjäna till rättesnöre för ngn serve as a guide (guiding principle) to sb
© NE Nationalencyklopedin AB