Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sergeantsubstantiv~en, ~erung. sergeant; befattningsmässigt motsv. warrant officer
furirsubstantiv~en, ~erung.: mil. corporal; inom flyget sergeant; inom flottan petty officer
fanjunkaresubstantiv~n, =warrant officer [class II]; vid flottan fleet chief petty officer; amer.:i armén, marinkåren master sergeant; vid flottan senior chief petty officer; vid flygvapnet senior master sergeant
© NE Nationalencyklopedin AB