Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

separatadjektiv=separate; särskild specialadverbseparatelyboken sänds separat …under separate coverutflykten betalas separat …is [an] extra
friståendeadjektivoböjl.eg. freestanding, …standing by itself, …that stands by itself; om t.ex. hus el. garage äv. detached; separat separate, self-containedfristående gymnastik floor exercises (pl.)fristående system data. stand-alone system
extraadjektivoböjl.tilläggs- extra, additional, supplementary; särskild el. ovanlig special; icke fast anställd temporary-staff…; reserv- el. till övers sparedet blir en extra avgift (kostnad, utgift) äv. …an extraextra möte (sammanträde) extraordinary meetingi dag blir det någonting [alldeles] extra …something [extra] specialadverbextra; ovanligt exceptionally; separat separatelyextra billig exceptionally cheap; vard. dirt-cheapextra prima kvalitet extra (superior) qualitytjäna lite extra …a little extra, …some money on the sidetjäna 1 000 kronor extra an extra 1,000 kronorläsa extra med ngn ge privatlektioner give sb private lessons; se äv. sammansättn. med extra
lösadjektiv~t (jfr äv. resp. huvudord)inte fastsittande el. bunden el. fri loose; inte fäst äv. unattached, unfixed; otjudrad untethered; löstagbar detachable; rörlig äv. movable; separat el. enstaka äv. separate, singlelösa delar reservdelar spare partsen lös hund a dog off the leashlös fri be at large; om djur i betydelsen 'röra sig fritt' roam freelyha en lös tand have a loose toothvara lös hålla på att lossna be coming off (coming loose); ha lossnat be off (loose)ha pengar[na] lösa i fickan have (carry) one's money in one's pocket
inte hård el. fast el. inte spänd loose; slapp äv. slack; mjuk äv. soft; rinnande running; vard. runnyägget är för löst …is too soft[-boiled]
friareel.i div. uttr.:om ammunition o.d. blank; om förmodan el. påstående el. rykte o.d. baseless, groundless, unfounded; vag vaguelösa grunder on flimsy groundslöst prat idle talk (chatter), gossipköpa en vara i lös vikt, se lösvikt
adverblösangripa ngn (ngt) attack sb (sth), go for sb (go at sth)
© NE Nationalencyklopedin AB