Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sentadverblatebättre sent än aldrig better late than nevergå och lägga sig sent go to bed late; som vana keep late hoursvad sent du kommer sent! you're late!komma för sent till middagen a) inte passa tiden be late for… b) gå miste om be (come) too late for…
omsideradverbsent omsider at long last, at length
utfrusenadjektiv-fruset, -frusnabli (vara) utfrusen be frozen out, be sent to Coventry
vidarebefordransubstantiv=, en, -befordringarforwardingför vidarebefordran [till] to be forwarded (sent on) [to]
respasssubstantiv~et, =avsked dismissalfå (ge ngn) respass be dismissed (dismiss sb); köras (köra) ut be sent (send sb) packing
bitti och bittidaadverbearlyi morgon bitti [early] tomorrow morning[både] bittida och sent at all hours, early and late
2 ruffsubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasgolf. rough~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasi lagsport foul; rough play (endast sg.)utvisas för ruff be sent off for a foul (for rough play)
ansökningstidsubstantiv~en, ~erperiod of applicationansökningstiden utgår den 15 juni applications must be [sent] in by (before) the 15th June
befordransubstantiv=, en, befordringarforwarding osv.; jfr befordra; conveyance, transport, transmissionför vidare befordran (f.v.b.) to be forwarded (sent on)avancemang promotion, advancementbefordran äv. be promoted
2 sen (jfr senare, senast)adjektiv~tmots. tidig latetill sena kvällen until late in the eveningha sena vanor keep late hoursför sen ankomst late arrivaldet börjar bli sent it is getting latesenfärdig slow
© NE Nationalencyklopedin AB