Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

senioradjektivsenior
substpensionär senior citizen, pensionersport. senior
folkpensionärsubstsenior citizen
pensionärsubstpensioner, senior citizen
polisassistentsubstsenior police officer
överläkaresubstsenior consultant; avdelningschef senior physician; kirurg senior surgeon; sjukhuschef medical superintendent
docentsubstuniv., ungefär reader, senior lecturer; amer. associate professor
gymnasiumsubstbritt. motsvarighet upper secondary school; amer. motsvarighet senior high school
gymnasialadjektivbritt. motsvarighet upper secondary level; amer. motsvarighet senior high school level
gymnasieskolasubstbritt. motsvarighet upper secondary school; amer. motsvarighet senior high school
högstadiumsubsthögstadiet i grundskolan the senior level (department) of the ‘grundskola’; se grundskola
© NE Nationalencyklopedin AB