Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

senfärdigadjektiv~tslow, tardy
långsamadjektiv~t, ~maslow; senfärdig el. dröjande äv. tardy; maklig äv. leisurely; långtråkig boring, tediouslångsam puls sluggish (low) pulse
trögadjektiv~tsluggish; långsam slow, slack <i at>; fys.el.om person (overksam) inert; sävlig phlegmatic, languid; slö dull; senfärdig tardymarknaden är trög the market is sluggish (dull)vara trög i magen be constipated
2 sen (jfr senare, senast)adjektiv~tmots. tidig latetill sena kvällen until late in the eveningha sena vanor keep late hoursför sen ankomst late arrivaldet börjar bli sent it is getting latesenfärdig slow
© NE Nationalencyklopedin AB