Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

senastadjektivlatest; sist i ordning lastde senaste veckorna the last few weeks
adverblatest; motsats: först lastjag såg honom senast i går I saw him only yesterdaysenast i morgon tomorrow at the latestallra senast i morgon tomorrow at the very latestdu ska vara hemma senast klockan fyra you must be home by four o'clock at the latest
tacksubstthanks (pl.)ja tack! som svar på: vill du ha…? yes, please!nej tack! no, thank you!, no thanks!hjärtligt tack för… many thanks for…tack så mycket! thank you very much!tack för senast! motsvaras av we had a nice time at your place the other day (evening etc.)tack för maten! motsvaras av I did enjoy the meal!, what a nice meal!tack för att du kom! thanks for coming!tack vare hans hjälp thanks to his help
© NE Nationalencyklopedin AB