Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

senareadjektivlater; motsats: förra latter; följande subsequent; kommande futuredet blir en senare fråga that will be a question for later onsenare år de här åren in the last few years
adverblater; längre fram later on
efteråtadverbafterwards; senare later
fredagskvällsubstFriday evening; senare Friday nightfredagskvällarna on Friday evenings, on Friday nights
tisdagskvällsubstTuesday evening; senare Tuesday nighttisdagskvällarna on Tuesday evenings, on Tuesday nights
måndagskvällsubstMonday evening; senare Monday nightmåndagskvällarna on Monday evenings, on Monday nights
söndagskvällsubstSunday evening; senare Sunday nightsöndagskvällarna on Sunday evenings, on Sunday nights
onsdagskvällsubstWednesday evening; senare Wednesday nightonsdagskvällarna on Wednesday evenings, on Wednesday nights
lördagskvällsubstSaturday evening; senare Saturday nightlördagskvällarna on Saturday evenings, on Saturday nights
torsdagskvällsubstThursday evening; senare Thursday nighttorsdagskvällarna on Thursday evenings, on Thursday nights
förraadjektivförutvarande former, earlierden förre…den senare the former…the latterförra veckan last week
© NE Nationalencyklopedin AB