Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

semestersubstantiv~n, semestrarholiday[s (pl.)]; speciellt amer. vacationhan har (är på) semester he is on holidayvad gjorde du semestern? …on (during) your holiday?vart ska du resa semestern? …for your holiday?
fisketursubstantiv~en, ~erfishing trip (expedition); semester fishing holiday
höstterminsubstantiv~en, ~erautumn term; amer. fall semester
oavkortadadjektiv-kortat, ~e…in full; om upplaga o.d. unabridged; om lön el. semester unreduced
terminsbetygsubstantiv~et, =handling end of term report; amer. report card; betygsgrad term mark; amer. grade [for the semester]
terminsubstantiv~en, ~eruniv. el. skol., ung. term; amer. semestertidpunkt stated (fixed) time, term; förfallotid due date
semestraintransitivt verb~de, ~tha semester be on holiday (amer. vanl. vacation); tillbringa semestern spend one's holiday[s]; amer. [spend one's] vacation
ledighetsubstantiv~en, ~erledig tid free time, leisure, time off; semester holidayledighet för studier leave of absence for study purposesotvungenhet:i umgänge easiness (ease) of manner; stils o.d. ease, easy flow; i rörelser freedom
2 veckasubstantiv~n, veckorweekvecka efter vecka week after weekvecka för vecka week by weekvecka ut och vecka in week in, week outveckan ut to the end of the weekvarje vecka every week; som adv. äv. weeklyi (under) en veckas tid for a week or sofem veckors semester five weeks' holiday (weeks off)i dag för en vecka sedan a week ago todayi veckan denna vecka this week, in the course of the weekutkomma en gång i veckan …once a week, …weekly[i] förra veckan last week[på] fredag [i] nästa vecka on the Friday of next weekom en vecka in a week, in a week's timei dag om en vecka this day week, a week from today1 500 kronor per vecka (i veckan) …a (per) weekhyra per vecka …by the weekresa bort på en vecka …for a weekpå en veckahinner man mycket in a week…på mindre än en vecka in less than (inside of) a weekunder veckan during (in the course of) the week; på vardagarna on weekdays
© NE Nationalencyklopedin AB