Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sekundsubstseconddet var i sista sekundn it was at the very last moment
hundradelsubsthundredthtvå hundradelar two hundredthsen hundradels sekund a hundredth of a second
bråkdelsubstfractionbråkdelen av en sekund a fraction of a second
femtedelsubstfifth, fifth parttvå femtedelar two fifthsen femtedels sekund a fifth of a second
© NE Nationalencyklopedin AB