Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

segraintransitivt verb~de, ~tallm. win; vinna seger be victorious, win (gain) the victory; framför allt bildl. triumph, prevail <överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasover>segra över äv. conquer, defeat
stortadverbgreatly, largely; i nekande sats vanl. much; jfr äv. ex.gäspa stort yawn widelytitta stort open one's eyes wide at, stare attänka stort think big (in big terms)segra (vinna) stort win hands down, win easilyinte stort mer än ett barn little (not much) more than…
poängsubstantiv~en el. ~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaspoint; skol., betygs~ äv. mark; amer. grade; högskolepoäng credit; i kricket runen poäng till dig! bildl. that's one up to you!få 20 poäng score twenty [points]vinna med 5 poäng win by five pointsleda (segra) på poäng lead by (win on) points~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasudd el. kläm pointfatta (missa) poängen i en historia catch see (miss) the point of…
nollräkneord(äv. adj. o. subst.) allm. nought; amer. naught; amer., vard. zilch, zip; på instrument zero; spec. i telefonnummer Outt. əʊ skiljetecken mellan denna RCA och föreg. SEB saknasamer.det är noll grader Celsius it is zero [degrees] (at freezing-point)ett noll till dig! vard., jag är svarslös one up to you!, you scored there!kamma noll come away empty-handedleda med 30–0 i tennis lead thirty lovesegra med 3–0 i t.ex. fotboll win by three [goals to] nil (nothing); i baseboll,amer. win by three nothing, win by a three nothing shutoutmatchen slutade 0–0 äv. the match was a goalless drawvärdet är lika med noll ekon. …is equal to zero (nil)
2 valsubstantiv~et, =allm. choice; utväljande äv. selection; eget val el. gottfinnande option; mellan två saker alternativedet finns inget annat val there is no alternativegöra (träffa) sitt val make one's choiceha fritt val have liberty of (have a free) choiceinte ha annat val än att… have no other choice (alternative) but to…, have no option but to…efter eget val according to choice, at one's own optionvara i valet och kvalet be on the horns of a dilemma, be faced with a difficult choice (decision)vara i valet och kvalet [om man ska gå eller inte] be in two minds [whether to…]genom omröstning election; själva röstandet voting, pollingdet blir allmänna val …a general electiondirekt (indirekt) val direct (indirect) voting (polit. election)hemliga val secret voting, a [secret] ballotförrätta val hold an election (elections)förrätta valet conduct (preside at) the electiongå (skrida) till val allmänna val go to the pollssegra i valet win the election; bli vald be elected
© NE Nationalencyklopedin AB