Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

seglaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tallm. sail äv. bildl.; som sport äv. go (be) yachtingbåten seglar bra …is a good sailersegla en båt (ngn) till en plats sail a boat… (take sb… in one's boat)
partikelverbsegla förbitr.o.itr. sail past, passsegla omkring i skärgårdencruise…segla på en båtrun into…, collide with…, fall (run) foul of…segla uppbildl.se varaunder uppseglingunder uppsegling
kajkaintransitivt verb~de, ~trow (segla sail) aimlessly
flaggsubstantiv~enflag; ibland colours (pl.)segla under svensk (brittisk) flagg sail under the Swedish (British) flagsegla under falsk flagg bildl. sail under false colours
konvojsubstantiv~en, ~erconvoysegla under (i) konvoj sail in convoy
bidevindadverbsjö.segla bidevind sail close-hauled (by the wind)dikt bidevind close to the wind
segelsubstantivseglet, =sail äv. koll.hissa segel (seglen) hoist sail (the sails)sätta segel set sailgå (segla) för fulla segel go with all sails set (in full sail)vind i seglen, se vind
kryssaintransitivt verb~de, ~tsjö. a) segla mot vinden sail (beat) to windward, beat, tack b) segla omkringel.företa långfärd (om turistfartyg o.d.) cruise[ligga och] kryssa t.ex. i skärgården be [out] cruising, sail to and frofriare:röra sig i sicksack walk (go, hit come) zigzag, zigzagkryssa sig fram genom weave o.'s way throughkryssa för markera mark…with a cross; på t.ex. lista put a cross against
medvindsubstantiv~en, ~arfollowing wind; sjö. fair windjag hade medvind eg. the wind was (I had the wind) behind mesegla i medvind a) eg. sail with a fair wind (before the wind) b) bildl. be fighting a winning battle; t.ex. om politiskt parti be doing well; om företag äv. be prospering
motvindsubstantiv~en, ~arcontrary (adverse) wind, headwindha motvind äv. have the wind [dead] against onesegla i motvind a) eg. sail against the wind b) bildl. be fighting an uphill (a losing) battle, be battling against odds; t.ex. om politiskt parti, företag be doing badly
åtpreposition (se också under andra uppslagsord som konstrueras med åt, t.ex. utloppför uttrycket ge utlopp åt)anger riktning el. till to; mot towards, in the direction ofhan tog sig åt huvudet his hand went to his headåt alla håll [och kanter] in all directionsåt höger to the rightrummet ligger åt norr …faces northsegla åt norr …north (northward[s])åt sidan step asideåt staden till riktning towards the townanger indirekt objekt, t.ex. vem man ger eller säger något till, vanligen to; för ngn[s räkning] vanl. forge ngt åt ngn give sth to sb, give sb sthgöra (skaffa) ngt åt ngn do (get) sth for sbköpa ngt åt ngn buy sth for sb, buy sb sthjag ska laga rocken åt dig I'll mend your coat [for you]säga ngt åt ngn say sth to sb, tell sb sthanger vad el. vem en rörelse o.d. är avsedd för at, tonicka åt ngn nod at (to) sbropa åt ngn call out to sbskratta åt laugh atdet är ingenting att göra åt det it cannot be helped, there is nothing to be donehan jämrade sig så det var hemskt åt det it was terrible the way…två åt gången two at a time
adverbhårt tightskruva etc.åt screw etc.…tight, tighten (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. säga åtunder säga)
© NE Nationalencyklopedin AB