Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

segersubstantiv~n, segrarallm. victory; sport. äv. win; besegrande conquest; framför allt bildl. triumph, success
trippelsubstantiv~n, tripplarvard., tredubbel seger treble
dyrköptadjektiv= (attr.)dearly-bought; om t.ex. erfarenhet el. seger attr. äv. hard-earned
lättköptadjektiv=t.ex. framgång …easily come by (gained)en lättköpt seger an easy victory
bortaplansubstantiv~en, ~ersport. away groundspela på bortaplan play awayen seger på bortaplan an away win
hemmaplansubstantiv~en, ~ersport. home ground äv. bildl.spela på hemmaplan play at homeen seger på hemmaplan a home win
hissatransitivt verb~de, ~teg. hoist [up]hissa en flagga hoist (run up) a flaghissa ett segel hoist [up] a sailhissa segel avsegla set sailhissahala ned lower [down]person el. t.ex. efter seger toss
segraintransitivt verb~de, ~tallm. win; vinna seger be victorious, win (gain) the victory; framför allt bildl. triumph, prevail <överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasover>segra över äv. conquer, defeat
överlägsenadjektiv-lägset, -lägsnasuperior <ngn to sb>; utmärkt äv. excellent, eminent; högdragen el. om min el. sätt vanl. supercilioushan är mig överlägsen he is my superior, he is more than a match for medenna metod är överlägsende flesta andra this method is superior to…överlägsen seger easy (runaway) victoryöverlägsen till antalet superior in numbers, numerically superior
noteratransitivt verb~de, ~tanteckna note (take) down, make a note of; konstatera el. lägga märke till el. lägga på minnet note; bokföra enter, book; uppge (fastställa) priset på quote <i, till at>; sport.el.friare el. t.ex. seger record, register; t.ex. framgång el. poäng scorenoterade priser på varor (värdepapper) quotations (prices quoted) for…
© NE Nationalencyklopedin AB