Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sedvanligadjektivcustomary; vanlig usual; vedertagen accepted
vanligadjektivbruklig usual <hos with>, accustomed, habitual; sedvanlig customary <hos with>; vardaglig ordinary; gemensam för många el. motsats: sällsynt common; ofta förekommande frequentmindre vanlig less common, not very commoni vanliga fall in ordinary cases, as a rulevanliga människor ordinary peoplevanligt sätt in the usual mannersom vanligt as usualbättre än vanligt better than usual
© NE Nationalencyklopedin AB