Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sedanadverbdärpå then; senare later; efteråt afterwardssedan har jag inte sett henne I haven't seen her sincedet är ett år sedan nu it is a year ago nowvard.än sen då? iron. so what?
prepositionalltsedan: vid uttryck för tidpunkt since; vid uttryck för tidslängd forsedan dess since thenhon har varit sjuk sedan i går she has been ill since yesterday
konjunktionalltsedan since; efter det att after; när whensedan jag kom hit since I came hereända sedan ever sincedet var först sedan jag hade sett den som… it was not until I had seen it that…
urminnesadjektivsedan urminnes tider from time immemorial
1 senadverb och preposition och konjunktionse sedan
evighetsubsteternitydet är evigheter sedan… it is ages since…det tog en evighet it took ages
tillbakaadverbback; bakåt backwardssedan lång tid tillbaka är han… for a long time past he has been…
därefteradverbefter det after that; sedan then, afterwardsi enlighet därmed accordinglydet blev också därefter the result was as might be expectedkort därefter shortly afterwards
härefteradverbin future; efter detta after this, after that; från den här tiden from now on; efteråt afterwards; sedan then
evigadjektiveternal, everlastingden eviga staden Rom the Eternal Citydet var en evig tid sedan… it is ages since…
längeadverblong, for a long timesova länge sleep latelänge for a long timeän (ännu) så länge so far…länge som as long asför länge sedan a long time agomiddagen är färdig för länge sedan dinner has been ready for a long timedet var länge sen! we haven't met for a long time!; skämts. long time no see!
förstadverbförst…och sedan first; först…men at firstallra först first of allförst och främst allra först first of all; framför allt above allinte förrän not until, onlyförst efter en stund only after a whilehan kommer först om en vecka he won't come for another week
© NE Nationalencyklopedin AB